Фатих дает сербам свободу вероисповедания

ÜNLÜ TÜRKLER — ВЫДАЮЩИЕСЯ ТУРКИ

FATİH’İN SIRPLARA TANIDIĞI DİN HÜRRİYETİ
ФАТИХ ДАЕТ СЕРБАМ СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Fatih Sultan Mehmet, Rumeli’deki fetihlerini genişleterek Sırbistan sınırlarına geldiği zaman, iki ateş arasında kalmış olan Sırplar, Macarlarla Türklerden birisini tercih etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Когда султан Мехмед Завоеватель (Фатих) стал расширять свою территорию в Румелии (европейская часть Турции), сербы оказались между двух огней и должны были выбрать между венграми и турками.
O dönemde Sırplar Ortodoks, Macarlar ise Katolik idiler ve birbirlerini hiç sevmezlerdi. Macar Kralı Jan Honyad, Sırplıları elde etmek istiyordu. В то время сербы уже были православными, а венгры католиками, и поэтому не любили друг друга. Венгерский король Янош Хуньяди хотел заполучить сербов себе.
Sırp Kralı George Brankoviç, kendisini Türklere karşı isyan etmeye teşvik eden Macar Kralı nezdine bir heyet göndererek “Macarlar Türklere galip gelirse, Sırplıların mezhepleri olan Ortodoksluk hakkında ne gibi müsaadelerde bulunacaksınız?” diye sordurmuştur. Венгерский король подстрекал сербского короля Георгия Бранковича воевать против турок. Тогда сербский король отправил к венгерскому королю делегацию со следующим вопросом: «Если венгры одержат победу над турками, то что вы собираетесь делать с религией сербов – православием?»
Jan Honyad, “Sırbistan’ın her tarafında Katolik Kiliseleri tesis edeceğim.” cevabını vermiştir. Янош Хуньяди ответил так: «Я построю католические церкви по всей Сербии».
Aynı soruyu sormak üzere diğer bir heyeti de Fatih Sultan Mehmet’e göndermiş ve Fatih’in verdiği cevap şöyle olmuş: “Her caminin yanına bir kilise inşa edilecek.” Другую делегацию с таким же вопросом сербский король отправил к султану Мехмеду Завоевателю, и Фатих дал такой ответ: «Рядом с каждой мечетью будет построена церковь».
Bu cevabı alan Sırp Kralı, Hıristiyan olan Macarlarla değil, Müslüman olan Türklere yani Osmanlılara itaat etmiştir. Получив такой ответ, сербский король предпочел покориться не венграм-христианам, а османским туркам-мусульманам.
(Kaynak: Tarih, 10. sınıf) (Источник: Учебник по истории. 10 класс)

Комментарии запрещены.