Кто такой Мехмет Акиф Эрсой?

ÜNLÜ TÜRKLER — ВЫДАЮЩИЕСЯ ТУРКИ

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?
КТО ТАКОЙ МЕХМЕТ АКИФ ЭРСОЙ?

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Мехмет Акиф Эрсой родился в Стамбуле в 1873 году.
Babası “İpekli Hoca” olarak bilinen Tahir Efendi, annesi ise Şerife Hanım’dır. Его отцом был Тахир-эфенди по прозвищу «Ипекли-ходжа», а матерью – Шерифе-ханым.
Dini eğitimini babasından alan Akif, öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. Акиф получил религиозное воспитание от отца. Учился в районной школе Эмир Бухари.
Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Rüştiyesi, İstanbul İdadisi ve Halkalı Baytar Mektebi’nde öğretimini sürdürdü. Окончив эту школу, он продолжил образование в начальной (Фатих Рюштиеси) и средней (Истанбул Идадиси) школах и в ветеринарном колледже (Халкалы Байтар Мектеби).
Akif, gittiği tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden sivrilmişti. Во всех школах Акиф отличался от других учеников особыми успехами в учебе.
İlk şiirlerini, İstanbul İdadisi’nde okurken yazdı. Свои первые стихи он написал, учась в Истанбул Идадиси.
Bu okuldaki hocalarından biri de ünlü edebiyatçı Muallim Naci’ydi. Одним из учителей этой школы был знаменитый писатель Муаллим Наджи.
Muallim Naci, daha o yaşlarda Akif’teki yeteneği fark etmiş ve “Bu çocukta gördüğüm cevheri, kimsede görmedim” demişti. Муаллим Наджи уже в эти годы заметил способности Акифа. «Я ни у кого не видел такого дарования, как у этого ребенка», говорил он.
Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde baytarlık yapan Akif, kendisini ideallerine vermek adına bu görevi bıraktı. Акиф работал ветеринаром в разных регионах Османской империи, но оставил эту профессию ради своих идеалов.
Darülfünun’da ve Halkalı Ziraat Mektebi’nde edebiyat dersleri vermeye başladı. Он начал преподавать литературу в университете и сельскохозяйственном колледже (Халкалы Зираат Мектеби).
Bu sırada çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. В это же время он публиковался в разных журналах.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa‘dan Kuşçubaşı Eşref ile Arabistan’a gitti. Во время Первой мировой войны он отправился в Аравию вместе с Эшрефом Кушчубаши из Тешкилят-и Махсуса (контрразведка).
Buradaki görevi, İngilizlerin kışkırttığı Arapların ayaklanmasını önlemekti. Его задачей было предотвратить восстание арабов, подстрекаемых англичанами.
Akif, Çanakkale Zaferi‘nin haberini Arap topraklarında aldı. Акиф узнал о победе в Дарданелльской операции, будучи в Аравии.
Öylesine bir heyecan duydu ki, hemen kalemine sarıldı; “Çanakkale Destanı”nı yazdı. Это событие так взволновало его, что он тут же взялся за перо и сочинил «Эпос о Дарданеллах».
1920’de Burdur vekili olarak meclise girdi. В 1920 году он стал представителем г. Бурдур в меджлисе.
12 Mart 1921 günü yazdığı İstiklal Marşı, meclis tarafından milli marş olarak kabul edildi. Национальное собрание признало его «Марш независимости», написанный 12 марта 1921 года, государственным гимном Турции.
11 yıl boyunca Mısır’da kalan Akif, 1936’da tekrar yurda döndü. Прожив 11 лет в Египте, Акиф вернулся на родину в 1936 году.
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 günü vefat etmiştir. Поэт революции Мехмет Акиф Эрсой умер 27 января 1936 года.

(Аудио взято отсюда)

Комментарии запрещены.