Kına gecesi — Ночь хны

GELENEKLER VE GÖRENEKLER — ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

TÜRKLERDE KINA GELENEĞİ – НОЧЬ ХНЫ (ДЕВИЧНИК) В ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ

Arapça “hına” sözcüğünden gelen kına, kına ağacının yapraklarının kurutulup toz haline getirilmiş halidir. Хна (от араб. «хына») – это истолченные в порошок листья лавсонии неколючей.
Toz halindeki kınaya su eklenerek yumuşak bir hamur kıvamında hazırlanır. Для приготовления хны порошок разбавляют водой и размешивают до получения однообразной кашицы.
Bazı yerlerde içine zeytinyağı ve demlenmiş çay da eklenir. В некоторых местах в хну добавляют еще оливковое масло и заваренный чай.
Uygulandığı yere kızıl renk veren ve şifalı olduğuna inanılan kına genelde el, parmak ve saça uygulanır. Хна придает красный цвет и считается целебной. Обычно ее наносят на руки, пальцы и волосы.
Türkiye’de kınanın Hint kınası gibi vücuda desen verme amaçlı kullanımı yaygın değildir. В Турции не распространена индийская практика использования хны для расписывания тела рисунками.
 Türk Kültüründe Kına  Хна в турецкой культуре
Kaynaklara bakıldığında Türklerde kurban bayramı ile  kına yakma geleneğinin aynı hikayeye dayandığını görmekteyiz. Судя по источникам, в турецкой культуре праздник Курбан-байрам и традиция зажигать хну восходят к одной и той же истории.
İbrahim Peygamber’in oğlu İsmail’i Allah’a kurban edeceği sırada, Allah tarafından İsmail’in yerine kınalı bir koç gönderilir ve bu kınalı koçun kurban edilmesini ister. Когда пророк Ибрахим (Авраам) уже собирался принести в жертву Богу своего сына Исмаила, Бог заменил Исмаила на окрашенного хной барана и приказал Ибрахиму принести этого барана в жертву.
Hazreti İbrahim oğlunu kurban için süslediği gibi gelen koçun da süslenmiş, boyanmış olmasından dolayı kurbanlıkların süslenmesi ve başlarına kırmızı boya sürülmesi gelenek haline gelmiştir. Пророк Ибрахим украсил барана так же, как он до этого украсил своего сына, готовя его к жертвоприношению. Баран был окрашен, и  с тех пор появилась традиция украшать жертвенных животных и красить им головы в красный цвет.
Türk inanç sisteminde kına adanmış olmanın işareti olarak görülür ve bu nedenle Türk kültüründe kına üç şey için yakılır. В системе турецких верований хна имеет сакральный смысл, поэтому в турецкой культуре хну наносят в трех случаях:
  • Kurban edilecek hayvana (Allah’a adandığı için)
  • на животное, которое принесут в жертву (священная жертва Аллаху)
  • Asker adaylarına (kendilerini vatanlarına adamaları için)
  • на новобранцев (священные жертвы своему отечеству)
  • Evliliğe aday gençlere (kendilerini ailelerine adamaları için)
  • на молодых людей перед свадьбой (священные жертвы своей семье)
Günümüzde kurbanlık hayvanlara kına yakılması çok fazla devam ettirilmese de asker adaylarına ve kına gecelerinde kına yakılması devam ettirilen bir gelenektir. Хотя в наши дни на жертвенные животные хну наносят все реже, традиция нанесения хны на новобранцев и во время ночи хны до сих пор продолжает жить.
 Kına Geceleri  Ночи хны
Türklerde kına gecesi sadece gelinler için ve düğünden genellikle bir iki gün önce yapılır. В турецкой культуре ночь хны обычно устраивают только для невест и за 1-2 дня до свадьбы.
Bölgesel olarak küçük farklılıklar gösterse de kına geceleri genelde benzer biçimde kutlanır. Хотя в зависимости от местности есть небольшие различия в праздновании ночи хны, отмечают ее, в целом, одинаково.
Kına gecesi yapmak bir zorunluluk değildir tabii ki; ancak geleneksel bir ritüel olduğu için birçok gelin için evlenmeden önce kına gecesi yapılır. Конечно, устраивать ночь хны не обязательно, но многие невесты перед свадьбой все-таки устраивают этот традиционный ритуал.
 Kına Gecesi Gelenekleri:  Традиции ночи хны:
Kına gecesinden önce birtakım hazırlıklar yapılır. Перед ночью хны нужно выполнить целый ряд приготовлений.
Kına alınır ve misafirlere verilmek üzere küçük, renkli keselere konur. Покупают хну и раскладывают ее по маленьким цветным мешочкам для раздачи гостям.
 
Mumlar, mendiller vb. malzemeler, misafirlere ikram edilecek çerez ve içecek gibi ikramlar hazırlanılır. Готовят разные предметы, вроде свечей и платочков, и закуски с напитками для угощения гостей.
Kına geceleri hem mutluluğu hem de hüznü içinde barındıran bir seremonidir. Ночь хны – это церемония, в которой есть место и радости, и грусти.
Gelin evlenmeden önce ailesi, arkadaş ve yakınlarıyla bir araya gelip eğlendiği için mutlu; ancak ailesinden ve evinden ayrıldığı için hüzünlüdür. Перед свадьбой невеста радостна, потому что ее семья, друзья и близкие встречаются и весело проводят время. А грустна невеста, потому что она покидает свою семью и дом.
Geleneksel kına gecesi gelinin ailesinin ya da yakınlarından birinin evinde ya da bahçesinde yapılır. Традиционная ночь хны проходит в доме или в саду семьи или одного из близких невесты.
Kına gecesine sadece kadınlar davet edilir. Düğüne davet edilen herkes kına gecesine davet edilmez. На празднование ночи хны приглашаются только женщины. Не все приглашенные на свадьбу приглашаются на празднование ночи хны.
Daha çok gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları ve damadın ailesindeki bazı kadın akrabalar davet edilir. Обычно приглашаются близкие подруги и родственницы невесты, а также некоторые родственницы жениха.
Son yıllarda düğün gibi büyük salonlarda daha kalabalık gruplarla kına geceleri yapanlar olsa da geleneksel olanı evde olandır. В последние годы ночь хны все чаще отмечают, как и свадьбы, в больших залах и в большой компании, но традиционное пространство для праздника – это все-таки дом.
 Geleneksel Kıyafet “Bindallı”  Традиционное платье «биндаллы»
Gelinlerin kına gecesinde giydikleri elbiseye “bindallı” adı verilir. Платье, которое невеста надевает в ночь хны, называется «биндаллы».
Kına gecesinde gelinin bindallı giymesi bir gelenektir. Нарядиться в «биндаллы» в ночь хны считается традицией.
En çok kırmızı rengi tercih edilen bindallının farklı renkte olanları da vardır. Чаще всего «биндаллы» красного цвета, но могут быть и другие расцветки.
Genelde iki parçadan oluşan bu elbisenin üste giyilen kısmı işlemelidir. Платье обычно состоит из двух частей, верхняя из которых украшена вышивкой.
Bazı gelinler bindallıyı tamamlayan taç vb. bazı saç aksesuarları da kullanırlar. Некоторые невесты, кроме «биндаллы», надевают и разные аксессуары для волос, например, диадему.
 Kına Yakma Ritüeli  Ритуал «зажжение хны»
Misafirler geldikten sonra gelin salonun ortasına bir sandalyeye oturtulur ve başına kırmızı bir örtü örtülür. Когда все гости в сборе, невесту усаживают на стул в центре комнаты и покрывают ей голову красным покрывалом.
Gelinin arkadaş ve yakınları da ellerine mum tabağı alarak sıraya girerler. Подруги и близкие невесты берут в руки подносы со свечами и выстраиваются в очередь.
Gelinin kız kardeşi ya da en yakın arkadaşı kına tepsisi ile en önde yer alır. Сестра (или самая близкая подруга) невесты занимает место во главе  процессии, держа поднос с хной в руках.
Daha sonra ışıklar kapatılır ve geleneksel kına türküleri eşliğinde kızlar, önde kına taşıyanı takip ederek salona girerler ve gelinin etrafında bir çember oluştururlar. Потом выключают свет, и девушки входят, распевая традиционные песни, в комнату вслед за той, которая несет хну, и окружают невесту.
Kına gecelerinin en vazgeçilmez ritüeli kına yakılacağı sırada “Yüksek Yüksek Tepeler” adlı halk türküsünün söylenmesidir. Одним из обязательных элементов ночи хны является распевание народной турецкой пени «Высокие, высокие холмы» во время зажжения хны.
Bu türküyü herkes bilir ve her kına gecesinde söylenir. Эта песня известна всем, и ее поют в каждую ночь хны.
Anne ve kızın ayrılışını anlatan bu türkü oldukça duygusal olduğundan kına gecelerinde bu türkü söylendiği sırada gelin ve annesi ağlayabilir. В ней говорится о разлуке матери и дочери, поэтому во время исполнения этой довольно сентиментальной песни невеста и ее мать могут плакать.
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Пусть не строят дома на высоких-высоких холмах
Пусть не строят дома на высоких-высоких холмах
Пусть не отдают девочек, в далекие края
Пусть не отдают девочек, в далекие края
Пусть не обижают любимицу матери
Пусть не обижают любимицу матери
Uçanda kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Пусть даже пролетающим птицам будет ясно
Как я скучаю по маме
И по матери, и по отцу
Я скучаю по своей деревне
Babamım bir atı olsa binse de gelse
Babamım bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Был бы у отца был конь, чтобы он примчался
Был бы у отца был конь, чтобы он примчался
Открыла бы моя мать паруса и приплыла ко мне
Открыла бы моя мать паруса и приплыла ко мне
Знали бы братья дорогу ко мне и навестили бы меня
Знали бы братья дорогу ко мне и навестили бы меня
Daha sonra kına yakma seremonisine geçilir. Потом наступает очередь главной церемонии – «зажжение хны».
Bu seremonide kına taşıyan kişi gelinin yanına oturur ve kına yakacak kişi çağırılır. Во время этой церемонии человек, несущий хну, садится рядом с невестой, и вызывается человек, который зажжет хну.
Kınayı ailede yaşca büyük kadınlardan biri ya da gelinin kayınvalisi yakar. Хну зажигает одна из старших женщин в семье или же свекровь невесты.
Kına yakılırken kayınvalidenin gelinin avucuna altın koyması bir gelenektir. По традиции, во время зажжения хны свекровь вкладывает золотую монетку в ладонь невесты.
(…) Biri “Gelin elini açmıyor.” diyerek kayınvalidiye bunu hatırlatır. Кто-то должен напомнить об этом свекрови, сказав: «Невеста не разжимает руку».
Kına yakacak kişi tepside hazırlanmış kınadan bir miktar alır ve altınla birlikte gelinin avucunun ortasına koyar. Человек, ответственный за зажжение хны, берет определенное количество хны и кладет ее на середину ладони невесты поверх золотой монетки.
Daha sonra kınanın üstü dekoratif bir mendil ya da kumaşla kapatılır, çünkü kınanın renginin çıkması için bir müddet beklemek gereklidir. Затем хну покрывают вышитым платком или тканью, так как нужно немного подождать прежде, чем хна приобретет необходимый цвет.
Genellikle gecenin sonuna kadar kına gelinin avcunda kalır ve gecenin sonunda ya da sabah kına suyla yıkanır. Обычно хна остается в ладони невесты до окончания ночи хны, а в конце ночи или утром смывается водой.
Kına ne kadar çok kalırsa rengi o kadar koyu olur. Чем дольше остается хна в ладони, тем темнее она становится.
Kına yakma işlemi bittikten sonra damat çağırılır. После завершения «зажжения хны» в комнату приглашают жениха.
(…) Damat gelinin kırmızı duvağını açarak gelini tebrik eder ve daha sonra karşılıklı oynarlar. Жених снимает красную фату невесты и поздравляет ей, после чего пара исполняет танец.
Damat sadece bu süre içinde kına gecesinde bulunur ve daha sonra genellikle ayrılır. Жених находится на праздновании ночи хны только в это время, а потом обычно уходит.
Bazı kına gecelerinde geline birlikte damada da kına yakılır. В некоторых случаях хну наносят не только невесте, но и жениху.
Anadolu’da bazı yerlerde gelinin kınasından erkek evine de gönderilir ve erkeğin serçe parmağına kına yakılır. В некоторых регионах Анатолии принято отсылать в дом жениха немного хны невесты и прижигать этой хной мизинец жениха.
Bazı yerlerde de gelin ve damada aynı anda kına yakılır. В других местностях хну невесте и жениху наносят одновременно.
Türkiye’de damada kına yakılması yöresel farklılık göstermektedir. В Турции обряд нанесения хны жениху существует не во всех регионах.
Gelinin kınası yakıldıktan sonra küçük keselerde hazırlanmış kınalar gelen misafirlere dağıtılır. После зажжения хны мешочки с заранее приготовленной хной раздают гостям.
Kına gecelerinde çok fazla ikram olmaz. Во время празднования ночи хны угощений бывает не очень много.
Kınanın dağıtılmasından sonra misafirlere genellikle kuruyemiş ve içecek vb. ikramlar yapılır. После раздачи хны гостям обычно предлагают закуски и напитки.
 Danslar ve Halay  Танцы и халай
Gelin ve damat kına gecesinde düğünde olduğu gibi dans etmezler. Во время празднования ночи хны невеста и жених  танцуют не так, как на свадьбе.
Geleneksel müzik eşiliğnde karşılıklı oynarlar. Они танцуют друг напротив друга под народную музыку.
Damat ayrıldıktan sonra kına gecesi geleneksel danslarla devam eder. После ухода жениха народные танцы продолжаются.
Türk geleneksel danslarının başında yer alan “halay”; nişan, düğün, kına gecesi vb. kutlamaların vazgeçilmez dansıdır. Один из главных турецких народных танцев – халай – является обязательным танцем на таких празднествах, как обручение, свадьба и ночь хны.
(…) Halayda, herkes el ele tutuşup daire biçiminde aynı figürleri yaparak dans eder. Во время исполнения халая все участники становятся в круг, держась руками друг за друга, и выполняют одинаковые танцевальные движения.
Türkiye’de halay her bölgede farklı bir müzik eşliğinde, farklı figürlerle yapılabilir. В разных регионах Турции халай танцуют под разную музыку и с разными движениями.
Her bölgede el tutma şekli bile farklı olabilmektedir. Даже манера держаться руками друг за друга меняется от региона к региону.
Özellikle Karadeniz, Trakya, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da diğer bölgelere göre farklı halay türleri vardır. Особенно много разновидностей халая существует в таких регионах, как Причерноморье, Восточная Анатолия и Юго-Восточная Анатолия.
Kına geceleri gece geç saatlere kadar sürmez. Празднование не продолжается всю ночь.
Genelde danslardan sonra biter; çünkü gelinin çok yorulmaması ve düğün için hazırlanması gerekir. Обычно ночь хны заканчивается после танцев, потому что невесте нужно еще готовиться к свадьбе и утомляться ей никак нельзя.
Türkiye’de çoğu yerde düğün öncesinde damatlar için özel bir kutlama yapılmaz. Во многих регионах Турции для женихов не устраивается никаких специальных праздников.
Bazı yerlerde aynı gece damatların da, arkadaşları ve kendi yakınlarıyla “bekarlığa veda” tarzında bir kutlama yaptıkları görülmektedir; ancak bu geleneksel bir ritüel değildir. В некоторых местностях жених, его друзья и близкие отмечают что-то вроде «прощания с холостяцкой жизнью» (мальчишник) в ту же ночь, что и ночь хны, но это празднование не является традиционным ритуалом.
Yazar: Ayşin Önder
Kaynak: https://soturkish.com/turklerde-kina-gelenegi

Комментарии запрещены.