Турецкие традиции и обычаи

GELENEKLER VE GÖRENEKLER — ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

 KARAGÖZ VE HACIVAT  КАРАГЁЗ И ХАДЖИВАТ
Karagöz, Türkiye’deki eski ve önemli bir gölge oyunudur. Карагёз – важный в Турции старинный театр теней.
İnsanlar eğlenmek için Karagöz oyununa giderler. Люди ходят на Карагёза, чтобы развлечься.
İnsanlar kuklaları deriden yaparlar ve boyarlar. Кукол делают из кожи животных и раскрашивают их.
Bir kişi perdenin arkasında kuklaları oynatır. Один человек двигает кукол из-за занавеса.
Bu kişinin adı ‘’Hayali’’dir. Этого человека зовут «Хаяли» (Волшебник).
Hayali; kuklalara çubuk takar, onları oynatır ve konuşturur. Хаяли надевает кукол на палку, двигает их и говорит за них.
Aynı zamanda oyun sırasında şarkılar söyler. Во время представления он также поет песни.
 TARİHİ EVLER  ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА
Tarihî evler geleneklerimizi, inançlarımızı, bulunduğumuz bölgenin doğal özelliklerini ve bu özelliklerden kaynaklı yapı malzemelerini yansıtır. Исторические дома отражают наши традиции, верования, природные особенности региона, в котором они находятся, а также строительные материалы, присущие каждому отдельному региону.
Evlerimiz de diğer kültürel unsurlarımız gibi hayat biçimimizin bir göstergesidir. Как и другие наши культурные черты, эти дома олицетворяют собой наш жизненный уклад.
Geleneksel evlerin sadece dışı değil iç mekânları da eşsiz kültürel özelliklerimizi yansıtır. Не только внешнее, но и внутреннее убранство традиционных домов отражает наши уникальные культурные особенности.
 GELENEKSEL SANATLAR  НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
Ülkemiz geleneksel sanatlar bakımından oldukça zengindir. Наша страна очень богата разными народными промыслами.
Günümüzde önemi azalsa da hâlen yurdumuzun birçok yerinde halıcılık, bakırcılık, altın-gümüş işlemeciliği, çömlekçilik, mermercilik, sepetçilik, çinicilik, Oltu ve lüle taşı işçiliği gibi geleneksel sanatlarımız yapılmaktadır. Хотя они теряют свое значение, в наши дни во многих местах нашей страны сохранились такие народные промыслы, как ковроткачество, чеканка по меди, ювелирство, гончарство, обработка мрамора, корзиноплетение, роспись по фарфору и бисероплетение.
Şimdi bunlardan bazılarını yakından tanımaya çalışalım. Давайте поближе познакомимся с некоторыми из этих промыслов.
  • Halıcılık
  • Ковроткачество
Kadınlarımız dokudukları halılara, acılarını, özlemlerini, sevinçlerini, hüzünlerini ve düşlerini yansıtmışlardır. Isparta, Uşak, Konya, Kırşehir, Sivas, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kocaeli önemli halıcılık merkezleridir. Женщины вкладывали в ковры, которые они ткали, свои страдания, чаяния, радости, печали и мечты. Осноными центрами ковроткачества являются Ыспарта, Ушак, Конья, Кыршехир, Сивас, Аксарай, Нигде, Кайсери и Коджаэли.
 
  • Bakırcılık
  • Чеканка по меди
Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde karşılaşabileceğimiz bakırcılar çarşısında eskiden birçok bakırcı ustası vardı. Ancak günümüzde bu gelenek, daha çok bakırdan süs eşyaları yapımı ve satılması şeklinde devam etmektedir. В прошлом на повсеместных в Турции базарах медных изделий трудилось много мастеров. Однако в наши дни этот народный промысел сохранился только в виде производства и продажи медных украшений.
  • Çömlekçilik
  • Гончарство
Çömlekler, çömlek ustasının çamura şekil vererek yaptığı eşyalardır. Yurdumuzda çok eskiden beri devam eden bu gelenek Nevşehir’in özellikle Avanos, Ürgüp ve Göreme ilçeleri ile Eskişehir’in Mihalıççık, Manisa’nın Salihli ilçeleri gibi birkaç yerde sürdürülmektedir. Гончарные изделия – это предметы из глины, которым гончар придает особую форму. В нашей стране этот промысел известен издревле и сохранился в некоторых районах Невшехира (особенно в Аваносе, Юргюпе и Гёреме) и Манисы (район Салихли).
 
  • Sepetçilik ve Hasırcılık
  • Плетение корзин и циновок
Kastamonu, Konya, Trabzon, Rize, Edirne ve Aydın’da yaygın olarak yapılan sepetçilik ve hasırcılık geleneksel sanatlarımız arasındadır. Bu ürünler, kurumuş bitki saplarının ya da bataklık sazlarının birbirine geçirilmesi ile oluşturulur. Одним из наших народных промыслов является плетение корзин и циновок. Особенно распространено оно в Кастамону, Конье, Трабзоне, Ризе, Эдирне и Айдыне. Плетеные изделия делают из высушенных стеблей растений или из камыша.
Geleneksel sanatlarımız, toplumumuzun yaşam şeklini, estetik değerlerini ve sanat anlayışını yansıtan önemli kültürel ögelerimizdendir. Наши народные промыслы – важные культурные символы, отражающие наш народный быт, эстетические ценности и понимание искусства.
Günümüzde el sanatlarımız, büyük oranda hediyelik eşya ya da süs eşyası olarak yaşatılmaktadır. В наши дни ремесла существуют, в основном, для производства сувениров и украшений.
 MİSAFİR KÜLTÜRÜ  ГОСТЕПРИИМСТВО
Türklerde misafir ağırlama geleneği çok eskilere dayanmakla birlikte önemini kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. Турецкое гостеприимство – очень древняя традиция. В то же время она ничуть не утратила своего значения и в наше время.
Her evde bir misafir odası vardır. Misafir odası evin en büyük, en güzel odasıdır. В каждом доме есть комната для гостей. Это самая большая и красивая комната в доме.
Eğer misafir çaya gelecekse ve ev sahibi bunu önceden biliyorsa çay için börek, kurabiye, kek gibi yiyecekler; yemeğe gelecekse çorba, sıcak et yemekleri, salatalar hazırlar. Если гость приходит в дом на чаепитие, хозяева – если заранее знают об этом – приготовят пирожки, печенье или кекс. Если же гость приходит на обед, то ему предложат суп, горячие мясные блюда и салаты.
İnsanlar misafirleri kapıda mutlaka güler yüzle karşılar. Люди обязательно встречают гостей у входа и улыбаются им.
Misafir kapıdan içeri girdiğinde ayakkabılarını çıkarır, misafir terliklerini giyer. Пройдя в дом, гость снимает обувь и надевает специальные тапочки для гостей.
Misafir yeni bir eve gidiyorsa mutlaka bir ev hediyesi, çikolata, meyve, dondurma, şekerleme gibi hediyeler götürür. Если гость приходит в дом в первый раз, он должен принести с собой какой-нибудь подарок, шоколад, фрукты, мороженое или сладости.
Sohbet sırasında evin çocuğu misafirlere kolonya, şeker ikram eder. Во время беседы дети хозяев предлагают гостям одеколон (чтобы освежить руки) и конфеты.
Evin hanımı misafirlere yanında Türk lokumu yahut çikolatayla beraber Türk kahvesi ikram eder. Хозяйка угощает гостей рахат-лукумом или шоколадом с турецким кофе.
Bununla beraber misafire hal-hatır sormadan hemen kahve getirilmesi misafir tarafından hoş karşılanmaz ve çoğunlukla «Hemen gitmesi isteniyor.» şeklinde yorumlanır. Вместе с тем, гостям не понравится, если сразу приносят кофе, даже не справившись о здоровье. Обычно такое поведение расценивают как «выпроваживание».

Комментарии запрещены.