Мраморноморский регион

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕГИОНАМ 

 MARMARA BÖLGESİ  KARADENİZ BÖLGESİ  DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
 EGE BÖLGESİ  İÇ ANADOLU BÖLGESİ  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ   
   AKDENİZ BÖLGESİ

MARMARA BÖLGESİ – МРАМОРНОМОРСКИЙ РЕГИОН

 KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI  РАСПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦЫ И СОСЕДИ
Ülkemizin kuzey-batısında yer alır. Bulgaristan, Yunanistan, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile komşudur. Регион находится на северо-западе Турции и граничит с Болгарией, Грецией, Черным, Мраморным и Эгейским морями, а также с Эгейским регионом, Центральной Анатолией и Черноморским регионом.
 ALANI VE NÜFUSU  ПЛОЩАДЬ И НАСЕЛЕНИЕ
Gerçek alanı 67.306 Km2. Ülke yüzölçümünün %8.5’ini kaplar. 6. büyüklükteki bölgemizdir. Nüfusu 2000 sayımına göre 17.3 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2’ye 258 kişidir. Площадь региона – 67 306 кв. км, или 8,5% от общей площади страны. Это шестой по величине регион Турции. Согласно переписи населения (2000 г.), в Турции проживает 17 300 000 человек. Плотность населения – 258 чел./км2.
 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  РЕЛЬЕФ
Karadeniz ne Kuzey Marmara kıyıları fazla girintili-çıkıntılı değildir. Falez (Yalıyar) çok vardır. Берега Черного моря и северной части Мраморного моря не сильно изрезаны. Многочисленны скалы.
Fakat Güney Marmara kıyıları girintili-çıkıntılıdır. Сильно изрезаны берега южной части Мраморного моря.
İzmit, Gemlik, Erdek ve Saros körfezleri vardır. На территории региона находятся Измитский, Гемликский, Эрдекский и Саросский заливы.
 • Gelibolu, Biga, Kapıdağ, Armutlu, Çatalca-Kocaeli başlıca yarımadalarıdır.
 • Основные полуострова: Гелиболу, Бига, Карыдаг, Армутлу, Чаталджа-Коджаэли.
 • Gökçeada, Bozcaada, Marmara Adaları, İmralı, İstanbul Adaları ise başlıca adalarıdır.
 • Основные острова: Гёкчеада, Бозджаада, Мраморные острова, Имрали и Принцевы острова.
İstanbul ve Çanakkale Boğazları Ria Tipi kıyılardır. Босфор и Дарданеллы являются проливами типа риа (длинные, конусообразные проливы).
En yüksek dağı Uludağ’dır (2543 m). Yerşekilleri sade olduğu için ulaşımı da kolaydır. Самая высокая гора – Улудаг (2543 м). Благодаря простому рельефу весь регион доступен для транспорта.
 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ  КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
Marmara Bölgesi konumu sebebiyle iklim ve bitki çeşitliliğine sahiptir. Karadeniz kıyılarında Karadeniz İklimi ve Ormanlar görülür. Из-за своего местоположения Мраморноморский регион имеет разнообразный климат и растительность. На черноморском побережье преобладает черноморский климат; распространены леса.
Istrancaların güneyinde Karasal İklim ve bozkır görülür. На юг от горного массива Истранджа преобладают континентальный климат и степи.
Güney Marmara’da bozulmuş Akdeniz İklimi ve Maki görülür. Burada yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır. В южной части региона климат близок к средиземноморскому и встречаются маки. Лето жаркое и сухое, а зима теплая и влажная.
 TARIM VE HAYVANCILIK  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО
Ulaşımın kolay olması, sulamanın yaygın olması ve tüketici nüfusun fazla olması nedeniyle tarım gelişmiştir. Fakat kalabalık nüfusa yetmediği için başka bölgelerden de gelmektedir. Сельское хозяйство развито благодаря транспортной доступности, хорошей ирригации и многочисленному населению. Сельхозпродукцию завозят и из других регионов ввиду перенаселения.
Hayvancılık genellikle ahır hayvancılığı şeklindedir. Основной вид животноводства: стойловое животноводство.
İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresinde ipekböcekçiliği yapılmaktadır. В Стамбуле и его окрестностях преобладает птицеводство, а в Бурсе и ее окрестностх – шелкопрядство.
 ENDÜSTRİ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Bölge ekonomisi gelişmiştir. Milli gelirimizin %20’si bu bölgeden karşılanır. Sanayi işçilerimizin yarısı burada çalışır ve sanayi ürünlerinin 1/3’ü bu bölgeden karşılanır. Хорошо развита промышленность. 20% доходов страны от промышленности приходятся на этот регион. Половина работников промышленности работает здесь, и 1/3 промышленной продукции Турции производится в этом регионе.
Enerji üretimi en az olan bölge olmasına rağmen enerji tüketiminde ilk sıradadır. Türkiye’nin en büyük sanayi kuşağı olan İstanbul-Kocaeli-Adapazarı bu bölgede yer alır. Этот регион производит меньше всего энергии, занимая при этом первое место по энергопотреблению. Здесь находится крупнейшая в Турции промышленная зона Стамбул-Коджаэли-Адапазары.
Bursa başka bir sanayi ilidir. İstanbul en işlek ve gelişmiş limanımız olarak en büyük ithalat limanımızdır. Бурса – еще один промышленный центр Турции. Стамбул – самый оживленный и развитый порт, а также самый крупный порт Турции по импорту грузов.
Bursa’da dokumacılık, otomotiv ve konserve sanayisi vardır. İzmit’te ise kağıt, petro-kimya ve İpraş Rafinerisi vardır. В Бурсе развита текстильная, автомобильная и консервная промышленность. Измит известен своей бумажной и нефтехимической промышленностью. Там же расположен нефтеперерабатывающий завод «Ипраш».
 NÜFUS VE YERLEŞME  НАСЕЛЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
2000 Sayımına göre bölgenin nüfusu 17.3 Milyondur. Согласно переписи населения (2000 г.), в регионе проживает 17 300 000 людей.
Kentsel nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Halkın % 79’u kentlerde yaşar. Этот регион имеет самую большую численность городского населения в Турции: 79% населения живет в городах.
İstanbul en kalabalık ilidir. İzmit, Adapazarı ve Bursa diğer büyük illeridir. Самый многолюдный иль – Стамбул. Другие крупные или – Измит, Адапазары и Бурса.
 TURİZM  ТУРИЗМ
Turizm geliri en fazla olan bölgemizdir. Bölgede başta İstanbul, Bursa ve Edirne olmak üzere Osmanlı eserleri çoktur. На этот регион приходится большая часть доходов страны от туризма. В Стамбуле, Бурсе и Эдирне много памятников османской эпохи.
Bursa’da kaplıcalar bulunmaktadır. Balıkesir’de Kuş Cenneti bulunmaktadır. Бурса известна своими горячими источниками. В Балыкесире находится национальный парк «Птичий рай».
Bursa-Uludağ önemli bir kış turizm merkezimizdir. Bölgede bulunan adalar ve kıyılar turist çeken diğer yerlerdir. Бурса-Улудаг – крупный центр зимнего туризма. Острова и побережье региона также привлекают туристов.
İstanbul bütün yıl fuar ve kongreler sayesinde önemli sayıda turist çekmektedir. Круглогодичные выставки и конгрессы делают Стамбул важным центром туристического притяжения.
 TARİHİ ÖNEMİ  ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНА
Bilecik, Bursa, Edirne ve İstanbul illerinin Osmanlı Tarihinde önemli yerleri vardır. Биледжик, Бурса, Эдирне и Стамбул занимают важное место в истории османского государства.
Bu kentler bu devletin başkentliğini yapmıştır. В прошлом эти города были столицами империи.
Çanakkale’de 1915te Çanakkale Savaşına sahne olmuş bir kentimizdir. Город Чанаккале стал театром военных действий, развернувшихся здесь во время Дарданелльской операции в 1915 году.
 BÖLGE HAKKINDA NOTLAR  ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РЕГИОНЕ
 • Başka bölgelerden en fazla göç alan bölgedir.
 • Принимает больше всего внутренних мигрантов.
 • Üç denize kıyısı olan bölgedir.
 • Окружен тремя морями.
 • Sanayinin en gelişmiş olduğu bölgedir.
 • Самый промышленный регион Турции.
 • Hem Asya, hem de Avrupa’da toprakları olan bölgemizdir.
 • Расположен одновременно в Азии и в Европе.
 • Şeftali, Ayçiçeği, Pirinç (Çeltik), Kestane üretiminde 1. sıradadır.
 • Занимает первое место в Турции по производству персиков, подсолнуха, риса и каштанов.
 • Turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir.
 • Приносит большую часть доходов страны от туризма.
 • Önemli Turistik Yerleri: İstanbul (Osmanlı ve Bizans tarihi eserleri vardır.), Edirne (Osmanlı eserleri vardır.), Çanakkale (şehitlikler var), Manyas (Kuş) gölü, Uludağ (Kış sporları yapılır.) Bursa, Yalova, İnegöl, Gönen, Mustafa Kemal Paşa kaplıcaları, Ege sahilleri turizm açısından önemlidir.
 • Важные туристические места региона: Стамбул (памятники византийской и османской эпох), Чанаккале (военные захоронения), озеро Маньяс (птицы), Улудаг (зимние виды спорта), Бурса, Ялова, Инегёль, Гёнен, горячие источники им. Мустафы Кемаля Паши и эгейское побережье являются важными туристическими центрами.
 • İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.
 • Стамбул – крупнейший город Турции.
 • Bor üretiminde Türkiye’de ve Dünyada ilk sıradadır.
 • Этот регион занимает первое место в Турции и в мире по производству бора.

Комментарии запрещены.