Легенда о Памуккале

EGE BÖLGESİ — ЭГЕЙСКИЙ РЕГИОН

PAMUKKALE EFSANESİ — ЛЕГЕНДА О ПАМУККАЛЕ

Çok ama çok önceden (yaklaşık 1400’lü yıllarda) Denizli’nin Çökelez Dağı’nda yamaçlarda yaşayan çok fakir bir oduncu ailesi varmış. В древние времена (примерно в 1400-е годы) на склоне горы Чёкелез в Денизли жил один очень бедный дровосек с семьей.
Bu oduncu ailesinin bir tane de çok ama çok çirkin bir kızları varmış. Bu kız o kadar çirkinmiş ki anneler oğullarını uyarırlarmış aman böyle bir kızı getirme diye. У лесника была одна-единственная очень некрасивая дочь. Эта девушка была так уродлива, что матери предупреждали своих сыновей: «Смотри, не приведи ее в дом!»
Hatta anneler bu kızı yolda görseler bizi görmesin diye yollarını değiştirirlermiş. И даже, когда матери видели эту девушку на дороге, они сворачивали с пути, чтобы та их не увидела.
Fakirliği genç kızın umurunda bile değilmiş ama çirkinliği canına tak etmiş. Девушка совсем не думала о деньгах, но ей надоело ее уродство.
Bir gün bu çirkin kız dağın tepesine çıkmış ve kendisini aşağıya doğru bırakmış. Однажды эта некрасивая девушка взобралась на вершину горы и бросилась с нее вниз.
Fakat bu kız biraz şanslıymış ve içi su ve tortuyla dolu bir su birikintisine düşmüş. Однако, девушке повезло, и она упала в большую лужу, наполненную мутной водой.
Burada uzun süre suların içinde baygın kalmış. O esnada bu su o çirkin kızı güzelliğe boğmuş. Burada baygın şekilde yatarken, Denizli Beyi’nin yakışıklı oğlu buradan geçiyormuş ve kızı farketmiş. Долгое время она пролежала без памяти в воде. За это время вода превратила ее в необыкновенную красавицу. Пока она лежала так в беспамятстве, мимо проезжал сын бея Денизли, который и увидел девушку.
Kızı hemen sırtladığı gibi atının üstüne almış ve köyüne götürmüş. Köyde kıza çok iyi bakılmış ve iyileşmiş. Daha sonra Denizli Beyi’nin oğlu ile zamanında çirkin olan bu kız evlenmişler. Он тут же взял девушку к себе на лошадь и отвез в деревню, где за девушкой очень хорошо ухаживали, и она вскоре выздоровела. А потом сын бея Денизли и некогда уродливая девушка поженились.
O günden sonra kızın burada güzelleştiğini duyan kadınlar buradaki termal sulara girmeye başlamışlar. O günden beri ciltlerini güzelleştirmek isteyen kadınlar Pamukkale’yi ziyaret ediyor ve turistler tarafından da ziyaret edilmeye başlanmıştır. С того дня женщины, прослышав о превращении девушки в красавицу, стали купаться в здешних термальных водах. И с тех пор женщины приезжают в Памуккале с целью улучшить свою кожу, а потом и туристы начали посещать эти места.

Комментарии запрещены.