Kars çevresinde gezilecek yerler — Достопримечательности в окрестностях Карса

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ — РЕГИОН ВОСТОЧНАЯ АНАТОЛИЯ

KARS ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER
МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ КАРСА

 KARS KALESİ  КАРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Kars’ın asırlar boyu en önemli yapısı olarak kalmış bir yapı. İlk inşaası 1153 yılında Selçuklular’a dayansa da gördüğü tahribatlar sebebiyle son inşaası 1579 yılında 3. Murat döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından gerçekleştirilmiş. Это самая важная историческая достопримечательность Карса, дошедшая до наших дней. Первую крепость на этом месте построили турки-сельджуки в 1153 году. После ее разрушения новую крепость возвел в 1579 г. Лала Мустафа-паша во время правления Мурата Третьего.
 TAŞ KÖPRÜ  КАМЕННЫЙ МОСТ
Kars Çayı üzerinde, 16. yy’da 3. Murat döneminde Kars Kalesi’nde de olduğu gibi Lala Mustafa Paşa’ya yaptırılan, Kaleiçi Mahallesi ve Sukapı Mahallesi’ni birbirine bağlayan kemerli, bazalt taştan köprü. Этот мост через реку Карс, как и Карскую крепость, построил в 16 веке Лала Мустафа-паша во время правления Мурата Третьего. Арочный базальтовый мост соединяет районы Калеичи и Сукапы.
Köprü zamanla yıkılınca 1725’de Karahanoğlu Hacı Ebübekir tarafından yeniden yaptırılmış. Со временем мост разрушился. Его восстановил в 1725 г. Караханоглу Хаджи Ебюбекир.
 SARIKAMIŞ VE SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ  САРЫКАМЫШ И ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «САРЫКАМЫШ»
Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların Anadolu topraklarını işgalini önlemek için Enver Paşa komutasındaki 3.Ordu Sarıkamış’ta bir harekât planlar. Во время Первой мировой войны Третья армия под предводительством Энвера-паши планировала военную операцию в Сарыкамыше с целью предотвращения оккупации Анатолии русскими войсками.
Ancak hava koşulları ve bu koşullara hazır olunmaması sebebiyle TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) kayıtlarına göre 60.000 askerimiz donarak şehit olur. Bu hazin olayın yaşandığı bölge de ise şu an şehitlik bulunmakta. Ayrıca her yıl şehitlerimiz için Ocak ayı başında anma töreni düzenleniyor. Однако, согласно данным вооруженных сил Турции, 60 000 турецких военных замерзли насмерть из-за погодных условий и неготовности к ним. На месте этого трагического события в настоящее время находится памятник. Каждый год в начале января здесь проходит мемориальная церемония в честь павших.
Sarıkamış Kayak Merkezi de Sarıkamış merkeze en fazla 10 dakika mesafedeki kayak merkezi. Sarıkamış’ın kar kalitesi kayanları, özellikle snowboard yapanları mest ediyor. Горнолыжный курорт «Сарыкамыш» находится в 10 минутах от центра г. Сарыкамыша. Качество снега в Сарыкамыше высоко ценится лыжниками, особенно сноубордистами.
Buranın karını özel yapan şey sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta olan kristal, toz kar! Отличительная особенность здешнего снега – это кристальный, порошковый снег. Такой снег встречается только в Альпах и в Сарыкамыше!
Gerçekten pistin ortasından kayarken dahi arkanızdan beyaz bir tül gibi kar sizi takip ediyor. Buzlanma da olmuyor. В самом деле, когда скользишь вниз по лыжне, то сзади поднимается белый шлейф из снежной пыли. Обледенения тоже не происходит.
 ANİ HARABELERİ  РАЗВАЛИНЫ АНИ
Ani’nin hemen yanından geçen Arpaçay’ın öbür yamacı Ermenistan. Ani’de hapşırsan, karşıdan çok yaşa derler. O kadar yakın. Армения начинается на другом берегу реки Арпачай, протекающей рядом с Ани. Не зря говорят: чихни в Ани, тебе скажут «Будь здоров» с другого берега. Вот как близко.
Efes Antik Kenti’nin birkaç misli büyük, 7 yüzyıl boyunca insan yaşadığı düşünülen, en kalabalık halinde nüfusu 100 bin kişiyi bulan, en parlak döneminde Konstantinepol ve Bağdat’a rakip olan, Ermeni mirası olmakla birlikte, müslüman ve pagan kültürlere de ev sahipliği yapmış olan bir yerden bahsediyoruz! Древний город Ани в несколько раз превосходил размерами город Эфес. В течение семи веков здесь жили люди, и его население доходило до 100 000. В период расцвета он соперничал с Константинополем и Багдадом, а свой культурный след здесь оставили не только армяне, но и мусульмане, и язычники.
 KATHERINA KÖŞKÜ  ЕКАТЕРИНИНСКАЯ УСАДЬБА
Bir diğer adıyla Çar 2. Nikola’nın Av Köşkü. 1896’da inşa edilen Katerina Köşkü, doğu-batı yönünde inşa edilmiş, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Köşk şimdilerde tahribat gördüyse de kesinlikle görülmeye değer. Другое название – Охотничий домик царя Николая Второго. Екатерининская усадьба построена в 1896 г. Здание представляет собой прямоугольник, ориентированный в западно-восточном направлении и разделенный на три части. Усадьбу стоит посетить, несмотря на ее плачевное состояние.
 CİRİT FESTİVALİ  ФЕСТИВАЛЬ ПО МЕТАНИЮ КОПЬЯ
Hala mı? Biz de şaşırdık, hala ata sporumuz cirit, buralarda oynanıyor. Kars ve civarında başka bir dünya var diye boşuna demiyoruz. До сих пор? Мы тоже удивлены, но наш национальный вид спорта – метание копья – до сих пор практикуется здесь. Не зря говорят, что Карс и его окрестности – это другой мир.
Bir köye gittiğinizde cirit atan kişilerle karşılaşmanız mümkün. Посетите какую-нибудь местную деревню, и вполне возможно, что вы увидите там людей, метающих копья.
Son senelerde belediyenin de desteği ile eski kış sporları festivalleştirilmiş. Donmuş Çıldır Gölü’nde Altın At Kış Festivali yapılıyor. Atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk gibi branşlar var. В последние годы при муниципальной поддержке проводятся фестивали по древним зимним видам спорта. Так, на замерзшем озере Чылдыр проводится зимний фестиваль «Золотой конь», включающий в себя такие дисциплины, как конные сани, езда на иноходцах и конная стрельба из лука.

https://www.bizevdeyokuz.com/kars-gezilecek-yerler

Комментарии запрещены.