Baltık mimari — Балтийская архитектура

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ — РЕГИОН ВОСТОЧНАЯ АНАТОЛИЯ

BALTIK MİMARİ – «БАЛТИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА»

1877-1878’de, Osmanlı-Rus Savaşı sonrası şehre hakim olan Ruslar, 40 yıllık süreçte birbirinden güzel yapılar inşa etmişler. После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. завладевшие городом русские построили прекрасные здания за 40 лет своего пребывания здесь.
Kars’ın Ruslar için stratejik ve askeri önemi sebebiyle 40 sene de buraya hatrı sayılır bir yerleşim kurulmuş, önemli yatırımlar yapılmış. Для русских Карс был важным городом со стратегической и военной точки зрения, поэтому за 40 лет здесь появилась большая русская община, в которую вкладывались крупные средства.
Rusların estirdiği Baltık mimarisi rüzgarı, Selçuklu mirasları, Ermeniler’den kalan kiliseler ve Osmanlı yapıları bu şehirde harmanlanmış. Русские здания, построенные в так называемом «балтийском» стиле, смешались здесь с архитектурным наследием сельджуков, армянскими церквями и османскими постройками.
Zamanında Ruslar tarafından opera, okul, askeriye gibi amaçlarla inşa edilen binalar ve Ermeniler ile Rumlar tarafından yaptırılan sivil mimari örnekleri, Cumhuriyet sonrası dönemde bir kısmında değişiklikler yapılmak suretiyle tekrar işlevselleştirilmişler. Со временем русские построили в городе оперу, школы, военные здания. Благодаря армянам и грекам здесь появились образцы гражданской инженерии. После образования Турецкой Республики эти здания были частично реконструированы и продолжают использоваться в наши дни.
 CHELTİKOV OTEL  ОСОБНЯК ЧЕЛТИКОВЫХ
Şu an Cheltikov Otel olarak işletilen otel, aslında 1894 yapımı, Rus Cheltikov ailesinin konağı. Zamanında hem opera binası hem doğum evi hem depo hem de hekimevi olarak kullanılan bina en nihayetinde otel olmuş. İşin güzel yanı, otel olduğundan dilediğiniz gibi içini gezebiliyor olmanız. В настоящее время в особняке, построенном в 1894 г. русской семьей Челтиковых, располагается гостиница. В разное время особняк использовался как опера, роддом, склад, больница и, наконец, гостиница. Вы можете в любое время посетить это здание и полюбоваться его интерьерами.
 KAFKAS ÜNIVERSITESI DEVLET KONSERVATUVARI  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ КАВКАЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Kafkas Üniversitesi’nin konservatuvar binası da Ruslar’dan kalma Baltık mimarisi binalarından. Здание Консерватории Кавказского университета также было построено русскими в «балтийском» стиле.
 
 KARS SANAYİ VE TİCARET ODASI BİNASI  ЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ КАРСА
19. yy Baltık mimarisi bina tamamen kesme bazalt taşından kışlık konak olarak inşaa edilmiş ama Cumhuriyet sonrası Sanayi ve Ticaret Odası binası olarak kullanılmaya başlanmış. Halen de bu amaçla kullanılıyor. Здание построено в 19 веке в «балтийском» стиле из цельного базальта. Использовалось в зимнее время. После образования Турецкой Республики в здание переехала Промышленно-Торговая Палата, где она и находится до сих пор.
Buranın bir diğer özelliği de Atatürk tarafından ziyaret edilmiş olması. Интересный факт: это здание посещал Ататюрк.
 İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU BİNASI  ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ИСМЕТА-ПАШИ
Aslında 1886-1888 yılları arasında yapılan okul binası, 1920’de Kars’ın düşman işgalinden kurtulmasının ardından Kazım Karabekir Paşa tarafından şehit çocuklarını ve kimsesiz erkek çocukları için köy-yatılı mektebe dönüştürülmüş. Между 1886-1888 гг. в здании размещалась школа. В 1920 г. Карс вернулся в турецкое владение, и (главнокомандующий восточной армией) Казым Карабекир-паша превратил бывшую русскую школу в школу-интернат для детей павших солдат и сирот.
1991 yılında restore edilen bina, halen inşaa edildiği ilk günkü gibi okul binası olarak kullanılıyor. Здание было отреставрировано в 1991 г. В настоящее время здесь, как и в прежние времена, размещается школа.
 ESKİ RUS KONSOLOSLUĞU  БЫВШЕЕ РУССКОЕ КОНСУЛЬСТВО
Eskiden Rus Konsolosluğu olan bu süslü demirli balkonuyla dikkat çeken bina şimdilerde konut olarak kullanılıyor. В этом красивом здании с железным балконом некогда располагалось русское консульство. Сейчас это жилой дом.
 ESKİ VALİ KONAĞI  БЫВШИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОСОБНЯК
1883 tarihli bina, aslında kıvrak zekalı, Erzurumlu bir tüccarın konağı. 40 yıllık Rus işgali sırasında, şehirle beraber ticaret de Rusların tekeline geçtiğinde, halk arasında yağ ve şekerde domuz yağı olduğu söylentisi yayılır bu nedenle de Müslüman halk Ruslardan alışveriş yapmayı reddeder. Это историчекой здание было построено в 1883 г. одним хитроумным эрзурумским купцом. Во время 40-летнего присутстви русских, торговля с городом также перешла в руки русских. В народе пошли слухи о том, что в масло и сахар добавляют свиной жир, поэтому мусульманское население отказывалось торговать с русскими.
Bu durumu avantaja çeviren Erzurumlu bir tüccar da kente memleketten halis mulis ürünler getirip parayı kırar ve bu zarif konağı yaptırır. Один эрзурумский купец воспользовался этой ситуацией: он стал продавать в Карсе продуктами из Эрзурума, разбогател на этом и на эти деньги построил этот изящный особняк.
 DEFTERDARLIK  ВЕДОМСТВО НАЛОГОВ И СБОРОВ
Eski Vali Konağı’nın hemen karşısında olan Kars Defterdarlığı, 19 yy. Baltık mimarisi tarzında, ana bina ve misafirhane olmak üzere 2 binadan oluşan bir yapı. Карсское Ведомство налогов и сборов находится прямо напротив бывшего губернаторского особняка. Здание построено в 19 веке в «балтийском» стиле и имеет два крыла: главное здание и гостевой дом.
Aslında Ruslar tarafından tiyatro olarak yapılan U planlı 3 katlı bina Cumhuriyet’in ilanından sonra Kars Valiliği binası olarak kullanılmış. П-образное трехэтажное здание использовалось русскими в качестве театра. После образования Турецкой Республики здание занимал губернатор Карса.
En sonunda 1983 yılında restore edilerek, defterdarlık binası olmuş. Halen de defterdarlık binası olarak kullanılıyor. После реконструкции в 1983 году в здание переехало Ведомство налогов и сборов, которое находится здесь по сей день.
 FETHİYE CAMİ (ALEKSANDER NEVSKY KATEDRALI)  МЕЧЕТЬ ФЕТХИЕ (АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР)
Kars merkezin en zarif yapılarından biri Fethiye Cami veya diğer adıyla Aleksander Nevsky Katedrali. 19. yy’da Ruslar tarafından kilise olarak yapılan yapı, Kars’ın kurtuluşundan sonra camiye çevrilmiş ve iki yanına da ikişer şerefeli birer minare eklenmiş. Одно из самых изящных зданий в центре Карса – это мечеть Фетхие (бывший Александро-Невский собор). Здание было построено русскими в 19-ом веке. После освобождения Карса к зданию, ставшему мечетью, были пристроены два минарета, каждое с двумя балкончиками.
https://www.bizevdeyokuz.com/kars-gezilecek-yerler

Комментарии запрещены.