Легенда об основании Антальи

AKDENİZ BÖLGESİ — СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РЕГИОН

ANTALYA’NIN KURULUŞ EFSANESİ
ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАНИИ АНТАЛЬИ

M.Ö. 2. yy.da Bergama Kralı Attalos II. (M.Ö. 159-138), krallığının egemenlik sınırlarını genişletmek ve yeni liman şehirleri kurmak amacıyla akıncılarını güney yönünde göndererek: Во 2-ом веке до н.э. пергамский царь Антал Второй (159-138 до н.э.) послал своих воинов в южном направлении с целью расширить границы своего государства и основать новые портовые города, сказав им:
“Gidin, bana bu yeryüzü üzerinde öyle bir güzel yer bulun ki, bütün kralların gözü kalsın bu yerde. Kimse gözünü bu yerden ayıramasın. Orada liman şehirleri kuracağım. Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun” demişti. «Идите и найдите мне такое прекрасное место на земле, чтобы глаза всех царей были прикованы к нему и чтобы никто не мог оторвать глаз от него. Там я заложу портовые города. Идите и найдите мне рай на земле».
Bunun üzerine Bergama’dan ayrılan akıncılar aylarca, Ege sahillerini karış karış dolaşmış ve kral Attalos’un istediği güzellikte bir yeri aramışlar. Итак, воины покинули Пергам и долгие месяцы шли вдоль берегов Эгейского моря, пытаясь найти место, которое своей красотой отвечало бы желаниям царя Антала.
En sonunda bugünkü Antalya kentinin bulunduğu yere geldiklerinde karşılarına çıkan eşsiz doğal güzellik karşısında cenneti nihayet bulduklarını görmüşlerdi. Наконец, они пришли туда, где сейчас находится Анталья, и перед ними открылся такой великолепный вид, что они поняли: рай найден.
Buradan dörtnala kalkıp Bergama’ya dönen akıncılar, kralın huzuruna varıp, «Emriniz üzere cenneti bulduk!» demişler. Воины галопом поскакали обратно в Пергам и, представ перед царем, сказали: «По вашему приказанию мы нашли рай!»
Kral Attalos, akıncılarının ‘cennet’ dedikleri yeri bir de kendi gözleriyle görmek istemişti. Царь Антал захотел своими глазами посмотреть место, которое воины назвали раем.
Bugünkü Antalya’nın bulunduğu yere vardıklarında Kral Attalos da cennete geldiğini kabul etmiş ve burada derhal büyük bir kent kurulmasını emretmişti. Когда они добрались до места, где сегодня стоит Анталья, царь Антал тоже признал, что он попал в рай, и немедленно приказал заложить здесь крупный город.
Bu doğal güzellikler içinde Bergamalılar kısa zamanda görkemli bir kent kurdular ve bu kente, Kral Attalos’un adına izafeten ‘Attaleia’ ismini verdiler. Пергамцы вскоре основали город посреди этой чудесной природы и назвали его Анталеей в честь царя Антала.
Kent, Bergamalıların elinden çıktıktan sonra da bu isimle anıldı. Город был известен под этим именем и после того, как пергамцы потеряли его.
Türkler gelip buraya yerleştikten sonra Attaleia’nın adını sırası ile Stelai, Satalya, Adalya ve Antalya olarak değiştirdiler. Когда сюда пришли турки, Анталея поочередно меняла свои названия: Стелай, Саталья, Адалья и Анталья.

Комментарии запрещены.