Удвоенные слова

УДВОЕННЫЕ СЛОВА

В турецком языке существует способ усилить выразительную силу слов, сделать повествование более интересным и привлекательным. Этот способ — удвоение слов. Удвоенные слова (ikilemeler) образуются сочетанием двух близких по смыслу слов или, наоборот, слов-антонимов. Будет ошибкой стараться найти в удвоенных словах какой-то новый смысл. Удвоение используется только для того чтобы усилить смысл. Между членами словосочетания-удвоения никогда не ставятся знаки препинания.

 Удвоения могуг быть образованы из двух одинаковых слов.

açık açık (четко, ясно) Bunu açık açık söyledin zaten. Ты всё чётко объяснил.
adım adım (по пятам, шаг за шагом) Olanları adım adım takip ettiğini hepimiz biliyorduk. Все мы знали, что он следит за событиями.
ağır ağır (не торопясь) Ağır ağır acele et! Торопись медленно!
akın akın (толпами) Suriyeliler akın akın Türkiye’ye geliyor. Сирийцы потоком бегут в Турцию.
bir bir (один за другим) Diyarbakır’da sokaklar bir bir arandı. Улицы Диярбакыра прочесали одну за другой.
çabuk çabuk (быстро) Çabuk çabuk bitirdiler verilen ev ödevlerini. Они быстренько закончили домашнюю работу.
deste deste (охапками) Öğretmenlerine deste deste gül hediye ettiler. Они охапками дарили цветы своим учителям.
dır dır (болтовня) Çok dır dır ediyorsun. Много болтаешь.
diyar diyar (по миру) Diyar diyar dolaştım. Я поездил по свету.
dizi dizi (рядами) Hatıra eşya satan mağazaların önlerinde dizi dizi, yeni sepilenmiş deri çantalar asılı duruyor. Перед магазинами сувениров рядами вывешены новенькие сумки из дубленой кожи.
güzel güzel (прекрасно) Arkadaşlarla güzel güzel sohbet ettik dün akşam. Вчера вечером мы прекрасно пообщались с друзьями.
hızlı hızlı (быстро) Hızlı hızlı yapacağını bilsem de ondan bir şey istemem. Даже если бы я знаю, что он мигом сделает это, я бы не стал у него ничего просить.
karış karış (вдоль и поперек) Memleketimin her bir yerini karış karış gezdik. Мы изъездили ее родину вдоль и поперек.
kıvır kıvır (вьющийся) Bir değişiklik yapmak istiyorum, kıvır kıvır saç istiyorum. Хочу что-нибудь новенькое, вьющиеся волосы хочу.
koca koca (большой) Koca koca insanlarız. Мы же взрослые люди.
lapa lapa (хлопьями) Lapa lapa kar yağıyor. Валит снег.
lüle lüle (кудри) Sarı, lüle lüle saçlarıyla küçük, güzel bir kızdı. Это была маленькая, красивая девочка с золотистыми кудрями.
mini mini (крошечный) Mini mini çocuklar bahçede oynuyorlardı. Маленькие дети играли в саду.
öbek öbek (пачками, кучами) Saçlarım öbek öbek dökülüyor. Ne yapmam gerek? У меня пучками выпадают волосы. Что мне делать?
sabah sabah (рано утром) Sabah sabah nereye gittin? Куда это ты ходила с утра пораньше?
saf saf (наивно) Saf saf arkadaş olduğumuzu sandım. Я наивно думала, что мы друзья.
serin serin (в прохладе) Balkonda serin serin oturmanın keyfi başkadır. Как это прекрасно – наслаждаться прохладой, сидя на балконе.
sıcak sıcak (пока не остыл) Hazır fırından yeni çıkmışken sıcak sıcak bir tane denemelisin. Ты должен съесть хоть один, пока они не остыли.
sıkı sıkı (крепко) Murat, Aslı’ya sıkı sıkı sarıldı. Мурат крепко обнял Аслы.
tıklım tıklım (битком набитый) Tüm yaz tıklım tıklım olan plaj bomboş Пляжи, битком набитые все лето, пустынны.
tuhaf tuhaf (странный, смешной) Tuhaf tuhaf bir histi. Это было необычное ощущение.
uslu uslu (послушный) Öğrencileri ilk gün sınıfta uslu uslu oturmuşlardı. В первый день школы ученики послушно сидели в классе.
yavaş yavaş (очень медленно) Yavaş yavaş yürüyen çocuk okulun bahçesinden içeri girdi. Медленно идущий ребенок зашел внутрь через школьный сад.

 Удвоения могут состоять из двух синонимичных слов.

akıllı uslu (послушный) Akıllı uslu durursanız size ikilemeler konusunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ведите себя хорошо — и вам здесь очень понравится.
gizli saklı (тайный) Aramızda hiçbir gizli saklı olmamalı! Между нами не должно быть никаких секретов!
güçlü kuvvetli (сильный) İran’da birçok güçlü kuvvetli genç var. В Иране много сильных молодых парней.
hısım akraba (родня) Bir kısım hısım akraba hâlâ orada. Некоторые из родственников до сих пор там.
ilgi alaka (забота) Aile olmak, bir diğerine ilgi alaka ve paylaşmayı göstermektir. Быть семьёй значит заботиться и делиться друг с другом.
ite kaka (силком, насильно, с трудом) Fenerbahçe ite kaka kazandı. Фенербахче с трудом одержал победу.
kılık kıyafet (внешний вид, дресс-код) Git ve kılık kıyafetini düzelt, genç adam. Идите и приведите в порядок свой внешний вид, молодой человек.
köşe bucak (закоулки) Polis Londra’yı köşe bucak arıyor! Полиция прочесывает Лондон!
mutlu mesut (счастливый) Anadolu’nun bir köyünde mutlu mesut bir yaşam sürdürüyorlardı. Они счастливо жила в одной анатолийской деревне.
sağ salim (целый и невредимый) Allah’a şükürler olsun ki sağ salim eve döndün. Слава Богу, ты вернулся домой целым и невредимым.
ses seda (ни слуху ни духу) İsa’dan hâlâ ses seda yoktu. От Исы до сих пор ни слуху ни духу.
şan şöhret (слава) Şan şöhret sahibi olmak isteyenlerden değilim. Я не гоняюсь за славой.
yıkık dökük (разваливающийся) Yıkık dökük bir odada koca bir ömür geçirdi. Он прожил всю свою долгую жизнь в полуразрушенной комнате.
yorgun argın (усталый) Yorgun argın dönüyorum her akşam eve. Каждый день я прихожу домой, падая от усталости.
zarar ziyan (беспорядок, развал) Doğal afetten sonra oradakilerin bütün zarar ziyanları giderildi. После катаклизма были устранены все повреждения.
zengin varlıklı (богач) Kızlar zengin varlıklı erkeklerle tanışmak birlikte olmak ister mi? Хотят ли девушки знакомиться и жить вместе с богатыми мужчинами?

 Удвоения могут быть образованы близкими по смыслу словами.

akıl fikir (мозги) Allah akıl fikir versin bunları yapanlara. Боже, вразуми тех, кто творит такое!
az buçuk (немного) Mitolojiyi az buçuk bildiğin ortada. Ясно, что ты хоть что-то знаешь о мифологии.
dağ taş (везде) Dağ taş aramışlar da bir izine rastlamamışlar. Они везде искали, но не нашли и следа.
dayalı döşeli (меблированный) Geniş, iki oda bir salon dayalı döşeli apartman dairesi. Haftalık kira 90 pound. Просторная квартира, две спальни, полностью меблированная, 90 фунтов в неделю.
delik deşik (изрешеченный) Her tarafı delik deşik etmişlerdi. Они просто изрешетили его.
doğru dürüst (как следует) Doğru dürüst çalışmadan hiçbir başarı elde edilemez. Нельзя добиться никакого успеха, не поработав как следует.
dünya âlem (мир) Dünya âlem yıkılsa umurunda değil onun. Пусть хоть весь мир рухнет – ему и дела нет.
eş dost (родные, друзья) Eş dost toplanıp onları ziyarete gittik. Всей компанией мы пошли к ним в гости.
gelenek görenek (традиции) Bu gelenek göreneklerimize inanmayan bir adam. Это человек, который не чтит наши традиции.
günlük güneşlik (солнечный) Bu günlük güneşlik havada evde oturulur mu? Разве можно сидеть дома в такую солнечную погоду?
incik boncuk (безделушки) Öyle çekmeceye atılacak değersiz bir incik boncuğa benzemez. Это не безделушка, которую можно просто бросить в ящик.
mal mülk (имущество, материальные блага) Çocuklarını okutabilmek için malını mülkünü feda etti. Он пожертвовал своим имуществом, чтобы дать образование детям.
yalan yanlış (ложный) Tam da bize yalan yanlış bilgiler verdiğini düşünüyorduk ki, bambaşka bir şey oldu. И вот, когда мы уже думали, что он нас дезинформировал, произошло следующее.
yer yurt (свой угол) Yerleri yurtları yok, akrabaları yok. У них нет ни своего угла, ни родни.

 Удвоение может быть образовано из двух антонимичных по смыслу слов.

acı tatlı (и горести и радости) Onunla acı tatlı hatıralarımız olmuştu Asya’nın uçsuz bozkırlarında. У нас с ним остались и хорошие, и плохие воспоминания о бескрайних азиатских степях.
alt üst (вверх дном, развал) Bütün evi alt üst etmişler. Evliliğim alt üst durumda. Они перевернули все вверх дном в доме. Мой брак разваливается.
aşağı yukarı (примерно, около) Aşağı yukarı on yıldır görüşmüyorduk. Мы не виделись около десяти лет.
az çok (более менее) O az çok sorunlarını anlıyor. Он более менее осознает свои проблемы.
büyük küçük (стар и млад) Büyük küçük herkes çimende futbol oynuyordu. Стар и млад – все играли в футбол на лужайке.
dost düşman (все) Bırakıp gidersem dost düşman ne der? Если я все брошу и уеду, что скажут люди?
enine boyuna (детально) Hepsini enine boyuna düşünmüş. Он все тщательно продумал.
er geç (рано или поздно) Er geç her şey ortaya çıkar. Рано или поздно все откроется.
gece gündüz (круглосуточно) Seni bulmak için gece gündüz yürüdüm. Я шёл дни и ночи, чтобы найти тебя!
genç ihtiyar (все) Alanda genç ihtiyar bütün köylüler toplanmıştı. На площади собрались все жители деревни.
ileri geri (вздор) Her yerde ileri geri konuşursan itibarın kalmaz. Если ты везде будешь нести вздор, тебя перестанут уважать.
iyi kötü (кое-как) İşler fena değil, iyi kötü idare ediyoruz Дела идут неплохом, живем помаленьку.
ölüm kalım (вопрос жизни и смерти) Bana ölüm kalım meselesi olduğunu söylemişti. Он сказал мне, что это — вопрос жизни и смерти.
sabah akşam (с утра до вечера) Sabah akşam çiftlikte çalışıyor. Он работает на ферме с утра до вечера.
siyah beyaz (черно-белый) Bak, dünyada her şey siyah beyaz değildir. Послушай, в нашем мире не все можно поделить на черное и белое.

 Один из членов удвоения поодиночке не используется.

çer çöp (мусор) Yere atılan çer çöp beni iyice kızdırır. Меня раздражает, когда мусорят.
çoluk çocuk (семья) Demek çoluk çocuğa karışmaya hazırlanıyorsun, ha? Значит, хочешь обзавестись женой и детишками?
cümbür cemaat (орава) Son saniyede cümbür cemaat gol atmaya giderken gol yedik. В последнюю секунду, когда мы всей оравой собирались забить гол, забили нам.
eğri büğrü (кривой, неуклюжий) Kardeşinin eğri büğrü yürümesine sinirlenmişti. Его бесила неуклюжая походка брата.
eski püskü (старье; изношенный) Eski püskü elbiseler giy, ruj sürme, parfüm de kullanma. Одевайся в лохмотья, не пользуйся помадой и духами.
etli butlu (пышная, пухлая) Etli butlu bir kadına yol gösteriyordu. Он показывал дорогу пышнотелой даме.
ezik büzük = eğri büğrü Ayakkabı ezik büzük geldi, kutu parçalanmış. Туфли прислали корявые, коробка порвана.
falan filan (и тому подобное) Kimse bir şey görmemiş ve duymamış, falan filan. Никто ничего не видел, не слышал, и так далее.
karmakarışık (бардак, кутерьма) Gerçekten hayatının karmakarışık olduğunu mu düşünüyorsun? Ты правда думаешь, что твоя жизнь – бардак?
sıkı fıkı (о близких отношениях) Onunla biraz sıkı fıkı olduk. Мы с ней стали довольно близки.
tek tük (редкий, единичный) Bu nehirde balıklar tek tük. Рыбы в этой реке наперечёт.
ufak tefek (мелочи, детали) Ufak tefek şeylerle beni rahatsız etmeyin. Не приставай ко мне с такими пустяками.
yarım yamalak (тяп-ляп) Ama ben yarım yamalak iş yapmam. Но я ничего не делаю тяп-ляп.
yırtık pırtık (безвкусный) Eski kotun yırtık pırtık oldu artık. Твои джинсы уже выглядят потрепанными.

 Оба члена удвоения могут быть словами, которые поодиночке не используются.

abuk sabuk (чушь, чепуха) Abuk sabuk düşüncelerini kendine sakla. Можешь оставить себе свои дурацкие мысли.
abur cubur (фастфуд) O abur cubur bağımlısıdır. Он пристрастился к фастфуду.
apar topar (срочно, спешно) Fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Когда ему стало хуже, его срочно увезли в больницу.
çıtı pıtı (милый, сюси-пуси) Kim olduğunu söylememem gerekiyor, ama çok hoş, çıtı pıtı biriydi. Не скажу, кто это был, но он был очень милым и симпатичным.
eciş bücüş (скрюченный) Eciş bücüş salatalıkları yemeyi seviyordu. Она любила есть кривые огурцы.
eften püften (надуманный) Babam sürekli anneme eften püften sebeplerle bağırıp çağırıyor. Отец постоянно кричит на маму из-за всяких пустяков.
ıvır zıvır (барахло) Ivır zıvırını al ve defol. Забирай свое барахло и выметайся!
kem küm (мямлить) Kem küm etmeyi kes. Хватит уже мямлить!
mırın kırın (отговорки) Nedir o mırın kırın? Что это за отговорки?
pılı pırtı (хлам) Pılı pırtıyı toparlayıp valizine yerleştirdi. Он собрал весь этот хлам и сложил в чемодан.
süklüm püklüm (робкий) Suçlu çocuklar süklüm püklüm okul müdürünün önüne çıktılar. Виноватые дети робко подошли к директору школы.
şipşak (мгновенно) Aldıklarını buzdolabına şipşak yerleştiriverdi. Она быстро закинула в холодильник все, что купила.

 Замена у второго слова первой согласной на -m. Если слово начиналось с гласной буквы, то к нему буква -m просто добавляется.

ceket meket Nerуden çıkartıyosun yaz sıcağında ceket meket? Modern ol biraz. Откуда взялись посреди лета всякие пиджаки? Будь посовременней.
iş miş Artık işin mişin yok. У тебя нет больше никаких дел.
kahve mahve Kahve mahve yapmam sana ben. Никакого кофе я тебе варить не буду.
para mara Adamın para mara derdi yoktu. У него нет проблем с деньгами.
şaka maka Şaka maka değil. Это тебе не шутки.
yangın mangın Ne yanması ayol? Yangın mangın yok… Какой еще пожар? Нет никакого пожара.
yemek memek Önce yemek memek işini halledelim. Сначала давайте поедим.
yol mol Fırtınadan yol mol gözükmüyordu. Из-за бури не было видно дороги, ничего.

 Есть удвоения, состоящие из двух глаголов или двух отглагольных имен.

bıkmak usanmak (надоесть) Bıktım usandım artık yalnızlıktan. Меня достало одиночество.
bilse bilse (если кто и знает) Bunu bilse bilse annem bilir. Если кто и знает, то это мама.
bitmek tükenmek (кончиться) Yeter artık ya sabrım bitti tükendi! Ну хватит уже, терпения не осталось!
düşündüm düşündüm (думал я думал) Düşündüm düşündüm ama hatırlayamıyorum. Думал я, думал, но никак не вспомню.
evirip çevirmek (обдумывать) Olup bitenleri kafasında evirip çevirdi. Он обдумывал произошедшее.
ezildi büzüldü (поджав хвост) Ezildi büzüldü, başını önüne eğdi. Он стоял, поджав хвост и склонив голову.
gezip tozmak (шляться) Gezdim tozdum, biraz dolaştım. Погулял, побродил немного.
kırılmak darılmak (обидеться) Sana çok kırıldım darıldım inan. Поверь, я на тебя очень обиделась.
uğraşmak didinmek (носиться с чем-л.) Doğruluğuna inandığın şey için uğraşmak didinmek hep güzel şeyler. Приятно заниматься делами, которые считаешь правыми.
alış veriş (шоппинг) Alış verişe mi gidiyorsun? Ты в магазин?
arama tarama (обыск) Afrin’de arama tarama çalışmaları sürüyor. В Африне продолжаютя обыски.
değiş tokuş (обмен) Değiş tokuş için öneriniz ne? Что предложите в обмен?
derme çatma (на скорую руку) Yangın yerlerinde derme çatma evler yapılıyordu. На месте пожарищ на скорую руку строились дома.
saçma sapan (дурацкий) Şimdi de ben saçma sapan bir şey yapmandan korkmaya başladım. Теперь я опасаюсь, что ты натворишь глупости.

 Есть удвоения, состоящие из двух причастий.

bilir bilmez (не зная наверняка) Öyle her yerde bilir bilmez konuşma. Не болтай везде, не зная наверняка.
giden gelen (никто) Giden gelen yoktu. Никакого движения.
okur yazar (грамотный) Artık okur yazarsın. Ты теперь грамотный.
sararmış solmuş (бледный, бесцветный) Neredeyse bütün yapraklar sararmış solmuş yere düşüyordu aheste aheste. Почти все листья выцвели и медленно падали на землю.
uçaksavar (зенитный) İstihbarat raporlarına göre uçaksavar ateşi için endişelenmenize gerek yok. Наша разведка сообщила, что не стоит беспокоиться ни о каких зенитных установках.
utanmaz arlanmaz (бессовестный) Sen ne utanmaz arlanmaz adammışsın ya! Что ты за бессовестный тип!
uyurgezer (лунатик) Bir yere gidiyordu, aynı bir uyurgezer gibi. Она куда-то брела, как сомнамбула.

 Удвоения могут состоять также из двух деепричастий.

ağlaya ağlaya (в слезах) Dün gece ağlaya ağlaya uyudum. Вчера ночью я заснула вся в слезах.
anlamadan dinlemeden (не разбираясь) İnsanlar anlamadan dinlemeden bizi yargılıyor. Люди судят о нас, даже не разобравшись ни в чем.
bağıra çağıra (с криками) Nur Yerlitaş bağıra çağıra stüdyoyu terk etti. Нур Ерлиташ с криками покинула студию.
bata çıka (пробираясь через что-л.) Çamurlara bata çıka yürüdü. Он с трудом шагал по грязи.
bildim bileli (знать долгое время) Kendimi bildim bileli bunu denemek istemişimdir. Сколько себя помню, я всегда хотел попробовать это.
durmadan dinlenmeden (без устали) Durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Мы будем продолжать работать не покладая рук.
düşe kalka (с трудом) Uludağ`a gelen tatilciler düşe kalka kayak öğreniyor. Отдыхающие, которые приезжают в Улудаг, с грехом пополам учатся стоять на лыжах.
gide gele (постепенно) Gide gele hakem oldu.  Со временем он стал спортивным судьей.
güle oynaya (радостно; запросто) Ehliyet sınavını güle oynaya geçeceksin. Ты сдашь этот экзамен на отлично.

 Есть удвоения, состоящие из слов, к которым присоединяются падежные аффиксы.

ardı ardına (один за другим) Mahalle sakinleri ardı ardına gelen patlamalar üzerine korkuyla yataklarından çıktılar. После двух взрывов подряд жители района в страхе вскочили со своих постелей.
arka arkaya (подряд) Arka arkaya üç kez mi kaybettin şimdi? Ты, что, проиграл три раза подряд?
baş başa (вместе) Baş başa verip bu işin içinden nasıl çıkacaklarını konuştular. Вместе они говорили о том, как им выйти из этого положения.
baştan başa (полностью) Odasının bir duvarını baştan başa enstrümanlarla donatmıştı. Он украсил одну стену в комнате целиком инструментами.
biz bize (наедине) Biz bize bu konuyu konuşalım dedik. Мы решили обговорить это наедине.
boşu boşuna (зря) Boşu boşuna telaş yaptık. Мы зря волновались.
daldan dala konmak (менять решения, мысли) Daldan dala konmayı bırak da bir işe sarıl artık. Хватит уже прыгать по жизни, найди себе какое-нибудь дело.
darı darına (еле-еле, едва) Ertesi sabah ilk uçağa darı darına yetişmiş. На следующее утро он едва успел на первый самолет.
dereden tepeden (о том, о сём) Kahveler içilip dereden tepeden konuştuktan sonra yataklara kavuştuk Мы попили кофе, поговорили о том, о сём и разошлись спать.
diz dize (рядышком) İleride bir çift diz dize büyük koltuklarda oturuyorlardı. El ele diz dize. Впереди в больших креслах сидела пара. Рядышком, взявшись за руки.
el ele (держась за руки) Galiba bizden başka kimse el ele tutuşmuyor. Наверно, никто, кроме нас, не держится за руки.
eli ayağı tutmamak (болеть) Eşimin eli ayağı tutmuyor. Моя супруга болеет.
eninde sonunda (в итоге) Eninde sonunda kazanacağım ben bu sınavı. В конце концов, я сдам этот экзамен.
evi barkı (бездомный) Oğlanın anası babası ölmüştü, evi barkı yoktu artık. Мать и отец мальчика умерли, и дома у него уже не было.
göz göze (лицом к лицу) Göz göze geldiğimiz o günü unutmam mümkün mü? Разве я могу забыть тот день, когда наши глаза встретились?
günü gününe (день в день) Adam, kirasını günü gününe ödüyor. Он платит аренду вовремя.
günden güne (день ото дня) Altının fiyatı günden güne değişiyor. Цена на золото меняется день ото дня.
iç içe olmak (быть вместе) Kendimi bildim bileli müzikle iç içe oldum. Сколько себя помню, я был одним целым с музыкой.
içten içe (про себя; изнутри) Bu beni içten içe yiyip bitiriyor. Это ест меня изнутри.
işinde gücünde (весь в себе) Burada herkes işinde gücünde. Здесь все заняты своими делами.
kaşı gözü (голова на плечах) Kaşın gözün yerli yerinde, güzel bir fiziğin var. Разумеется, у вас и голова на плечах, и хорошие данные.
kıyıda köşede (кругом) Kıyıda köşede hep kötü bir şeyler olduğunu görürdü. Он видел вокруг только плохое.
nefes nefese (запыхавшийся) Neden nefes nefesesin? Чего это ты так запыхался?
omuz omuza (плечом к плечу) Onlarla iki yıldır cephede omuz omuza çarpışıyoruz. Уже два года мы на фронте сражаемся с ними плечом к плечу.
peş peşe (подряд) Bütün gece peş peşe sigara içmiştim. Я всю ночь курил одну сигарету за другой.
saçı başı (волосы) Resmen saçımı başımı yoluyordum. Я буквально рвала на себе волосы.
sağa sola (везде, все) Sağa sola bakmadan gereğini yaparız. Gökçek korkudan sağa sola saldırıyor Мы сделаем то, что надо, не оглядываясь по сторонам. Гёкчек со страху на всех набрасывается.
sağdan soldan (отовсюду) Sağdan soldan, ayrı ayrı gruplar halinde gelip etrafını sarıyorlar. Отовсюду идут группы людей и окружают его.
teke tek (один на один) Erkeksen teke tek kapışalım ulan. Если ты мужик, выходи один на один.
uzaktan uzağa (на расстоянии) Uzaktan uzağa ilişki yaşamaktan daha kötü bir şey yoktur. Нет ничего хуже отношений на расстоянии.
varını yoğunu (всё, что есть) Varını yoğunu antika eşyalara yatırdı. Он вложил в антиквариат все, что у него было.
yan yana (бок о бок) Kızlar yan yana oturuyorlardı. Девочки сидели рядышком.
yıldan yıla (из года в год) Nüfusumuz yıldan yıla artıyor. Население нашей страны растет из года в год.
yüz yüze (с глазу на глаз) Yüz yüze yapılan görüşmeden sonra diplomat otelden ayrıldı. Дипломат покинул отель после встречи с глазу на глаз.

 Есть удвоения, состоящие из слов, к которым присоединяются словоизменительные аффиксы.

dalgın dalgın (рассеянно) Nasreddin Hoca pazarda dalgın dalgın yürüyormuş. Ходжа Насреддин бродил по базару.
dertli dertli (грустно) Pencereden dışarı bakıp dertli dertli şarkı söylerdi. Она смотрела в окно и грустно пела.
evli barklı (семейный) Evli barklı insanlar daha sakin davranır. Семейные люди ведут себя спокойнее.
günlük güneşlik (радужно, легко) Benim için her şey günlük güneşlik değil. У меня в жизни не все радужно.
kırık dökük (сломанный) Şu kırık dökük eşyaları ortadan kaldırın hemen! Немедленно уберите отсюда эту рухлядь!
yersiz yurtsuz (бездомный) Yersiz yurtsuz insanlara sahip çıkalım. Подумаем о бездомных людях!

 Удвоения могут быть образованы изафетным способом.

annelerin annesi (лучшая мать) Annelerin annesisin sen! Ты лучшая мать в мире!
güzeller güzeli (раскрасавица) Güzeller güzeli bir kadını 10 yıl mutlu etmeye çalış bakalım. Попробуй сохранить красивую женщину счастливой в течение десяти лет.
iyinin iyisi (лучше) İyinin iyisi bu işi siz yapın. Лучше это сделайте вы.
yıllar yılı (долгие годы) Yıllar yılı aynı evde yaşamını sürdürdü. Долгие годы он жил в одном и том же доме.

 Использование частиц “mı/mi/mu/mü” или “da/de” между одними и теми же словами передает идею высшей степени качества.

akıllı mı akıllı (очень умный) Ese’nin akıllı mı akıllı bir kızı varmış. У Эсе была умная-разумная дочь.
dövdü de dövdü (избил) Galatasaray ikinci yarıda da rakibini dövdü de dövdü. Во втором тайме Галатасарай просто разнес противника.
güzel mi güzel (очень красивый) Güzel mi güzel bir elbise giymişti. На ней было очень красивое платье.
sıcak mı sıcak (жаркий-прежаркий) Sıcak mı sıcak bir yaz günü tarlada pamuk topluyorlardı. В жаркий-прежаркий летний день они собирали хлопок в поле.
soğuk da soğuk (холодный-прехолодный) Bu kış soğuk da soğuk havalar bizleri evlerimize hapsetti. Этой зимой из-за холодной-прехолодной погоды мы просидели по домам.

 Удвоения могут также состоять из двух одинаковых или похожих звукоподражательных слов

bıcır bıcır (тарахтеть) Kadın bıcır bıcır edip duruyordu. Женщина безостановочно трещала.
cayır cayır (звук при горении или разрывании чего-л.) Cehennemde cayır cayır yanacaksın! Гореть тебе в аду!
cıvıl cıvıl (о пении птиц) Kuşların cıvıl cıvıl öttüğünü duydun mu? Ты слышал, как щебечут птицы?
cızır cızır (шипение чего-л. жарящегося, шкворчание) Etlerinizi sipariş ediyorsunuz ve ızgarada cızır cızır cızırdatıyorsunuz. Вы заказываете мясо и хорошенько обжариваете его на гриле.
çat pat (кое-как, наспех, с грехом пополам) Çat pat İngilizce konuşuyor. Он говорит на ломаном английском.
çıtır çıtır (о чем-то хрупком или свежем) Çıtır çıtır simitler kondu masaya. На стол поставили хрустящие рогалики.
efil efil esmek (легкий ветер) Güzel bir yaz günü gecesi. Rüzgâr efil efil esiyor. Прекрасный летний вечер. Дует ветерок.
fıkır fıkır (звук кипящей воды) Su fıkır fıkır kaynıyor, demlesene çayı. Вода кипит, заваривай уже чай.
fıs fıs (тихо, шепотом) Kendi aranızda fıs fıs konuşmayı bırakın! Хватит вам уже шептаться!
fısıl fısıl (шепот) Gel canım sana bir şeyler söyleyeyim fısıl fısıl. Иди, дорогая, мне надо тебе что-то тихонько сказать.
fokur fokur (сильно кипеть) Ama asla böyle fokur fokur kaynamasına müsaade etme. Но никогда не доводите до сильного кипения, как сейчас.
fosur fosur (дымить сигаретой) Fosur fosur sigara içerdi durmadan. Bir de konuşurdu. Başka bir şey bilmezdi. Он постоянно дымил, говорил еще. И больше ничего.
gümbür gümbür (стучать, о сердце) Uzaktan geldiğini gördüğümde, sanki aşık olmuşum gibi kalbim gümbür gümbür atmaya başlıyor. Когда я вижу, как ты подходишь, мое сердце начинает биться быстрее, как будто я влюбился.
gürül gürül (с грохотом) İçinde bulunduğumuz binanın onlarca kat büyüklüğünde olan buzdağları, gürül gürül denize akıyor. Айсберги во много, много раз превышающие размеры здания, где мы находимся, с рёвом обрушиваются в Атлантический океан.
harıl harıl (усердно, не покладая рук) Butün sınıf harıl harıl ders çalışıyor. Весь класс прилежно работал.
hatur hutur (хруст при откусывании чего-л.) Hayvan, büyük bir nefes verdikten sonra, hatur hutur yemeye başladı yulafını. Вздохнув, животное стало жевать овес.
hışır hışır (шуршанье бумагой, тканью и др.) Kâğıtları hışır hışır karıştırıyordu. Она шуршала бумагами.
homur homur (ворчание) Neyse, şimdi açsa o kanalı, kocası yine homur homur homurdanırdı. Ладно, если она опять включит тот канал, муж опять начнет недовольно бурчать.
horul horul (о храпе) Ali horul horul uyurken aslında evde ilginç mi ilginç olaylar oluyor. Пока Али дрыхнет, в доме происходит много интересного.
hüngür hüngür (рыдание) O gece hüngür hüngür ağladım biliyor musunuz? Я в ту ночь все глаза выплакал, только представьте!
ışıl ışıl (ясный, светлый) Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu, çok güzeldi. Звезды ярко и красиво мерцали.
inim inim (стон) Faizin zulmü altında inim inim inleyen ülkeler biliyorum. Я знаю страны, изнывающие под ярмом кредитных ставок.
kıkır kıkır (давиться от смеха) Kıkır kıkır gülmeyi durduramadık. Мы не могли перестать хихикать.
kıtır kıtır (хрустящий) Sebzeler tuzda bekletilince kıtır kıtır olur. Овощи засаливают, и они становятся более хрустящими.
lıkır lıkır (звук при глотании воды) Herkes ayranı çok seviyordu ve lıkır lıkır içiyorlardı. Все любили айран и упивались им.
mışıl mışıl (очень сладко спать) Kesin şimdi mışıl mışıl uyuyordur. Он наверно спит как младенец сейчас.
paldır küldür (с шумом и гамом) Bir daha buraya paldır küldür girersen, işini elinden alırım. Еще раз так сюда ворвешься, потеряешь работу.
pat pat (хлопанье, стук) Çatıdan pat pat sesler geliyordu. С крыши доносилось: бум-бум-бум.
pırıl pırıl (чистый до блеска) Teni ışık saçıyordu ve o pırıl pırıl saçları yok mu! У неё была сияющая кожа и блестящие, сияющие волосы!
pütür pütür (с пупырышками) Duvarlar pütür pütür bir zımpara kâğıdını andırıyordu. Стены напоминали крупную наждачную бумагу.
şakır şakır (звук дождя) Şakır şakır yağmur yağıyor. Льет как из ведра.
şapur şupur (звук чавканья или поцелуя) Yanaklarından şapur şupur öptü. Она расцеловала его в щеки.
şarıl şarıl (звук воды) Bilmece: Şarıl şarıl akan şelaleyi kim durdurur? (cevabi: fotoğraf makinesi). Загадка: Кто может остановить бурлящий водопад? (ответ: фотоаппарат)
şırıl şırıl (звук текущей воды) Havuzda su şırıl şırıldır.  В бассейне журчит вода.
takır tukur (стук, шум) Arabadan takır tukur ses gelmeye başladı. Машина стала издавать стучащие звуки.
tangır tungur (звук, издаваемый полым предметом, бряцанье) Kılıçlar tangır tungur bacaklarına vuruyordu. Сабли бряцали о ноги.
tık tık (тик-так, о часах) Saatin tık tık sesi suyun şırıl şırıl sesine karışırdı sabahın seher vaktinde. Ранним утром тиканье часов смешивалось с журчанием воды.
tıkır tıkır (стук при столкновении; прекрасно) Tüm sistemler otomatikte ve tıkır tıkır işliyor. Все системы автоматизированы и работают как часы.
tir tir (дрожь) Korkudan tir tir titriyorum! Я вся трясусь от страха!
vıcık vıcık (слякоть, месиво) Bu vıcık vıcık şey de ne? Что это за мерзость?
vızır vızır (непрерывно, постоянно) Otobüsler, tırlar, kamyonlar vızır vızır geçiyordu. Беспрестанно проносились автобусы, самосвалы и грузовики.
zangır zangır (сильно дрожать) Rüzgarın şiddetinden camlar zangır zangır titriyordu. От ветра сотрясались окна.
zıp zıp (прыганье) Minik bir serçe karda zıp zıp zıplıyor. Крошечный воробушек прыгает по снегу.
zırt pırt (то и дело, часто и в неподходящее время) Zırt pırt gelen komşuma rahatsız olduğumu nasıl belli ederim? Как бы мне дать понять постоянно приходящей соседке, что она мне мешает?

Комментарии запрещены.