Лексические трудности

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

В этом разделе представлены близкие по смыслу слова, употребление которых может вызывать трудности у изучающих турецкий язык. Например, русское слово половина переводится на турецкий как yarı, yarım и buçuk. Или любовь: по-турецки это может быть aşk, а может быть и sevgiКак не ошибиться с выбором нужного слова? Для этого и была создана эта страница. Здесь вы найдете подробные объяснения, а также наглядные примеры.

 erkek – adam – insan – kişi  bayan – kadın – avrat
 ana – anne, hala – teyze, dayı – amca  bacak – ayak
 kafa – baş  el – kol
 memleket – vatan  ülke – diyar – toprak
 yıl – senesonunda – sonuçta  kez – kere – sefer – defa
 hayat – ömür – yaşam – can  meslek – iş – emek – çalışma
 meydan – alan – saha  yarı – yarım – buçuk
 taraf – yan – yön  sevgi – aşk
 terbiye – eğitim  sözcük – kelime – söz – laf
 giysi – giyim – elbise – kıyafet  giymek – giyinmek – takmak
 söylemek – demek – konuşmak – anlatmak  görmek – bakmak – izlemek – seyretmek
 öğrenmek – öğretmek – okumak  yaşamak – oturmak
 sokmak – ısırmak  siyah – karabeyaz – akkırmızı – kızıl
 uzun – yüksek  kirli – pis
 akıllı – zeki  bütün – tüm – hepsi
 duymak – dinlemek — işitmek  

Комментарии запрещены.